image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan Đợt I - năm 2023
Lượt xem: 56
Thực hiện nội dung của Công văn số 1097/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/3/2023 của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội Hải Phòng về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan Đợt I - năm 2023

Thực hiện nội dung của Công văn số 1097/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/3/2023 của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội Hải Phòng về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan Đợt I - năm 2023; Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội huyện Thủy Nguyên thông báo tới các đối tượng có nhu cầu tham gia chương trình tuyển chọn (kèm theo văn bản hướng dẫn chi tiết) nhằm góp phần thực hiện tôt công tác lao động trên địa bàn./.

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới