image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Triển khai sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet I-Speed trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 54

Triển khai sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet I-Speed trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nhằm thực hiện công tác đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet làm cơ sở cho việc định hướng xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet i-Speed; khuyến khích người dân trên địa bàn tham gia sử dụng ứng dụng để đo lường chất lượng kết nối Internet để có cơ sở phản hồi tới nhà cung cấp dịch vụ nâng cấp, thay đổi cho phù hợp, đảm bảo chất lượng đường truyền khi sử dụng thiết bị điện tử.

Lưu ý: Nhấp vào tệp đính kèm dưới đây để quét mã QR truy cập link sử dụng ứng dụng I-Speed.

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới