image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn xã Lưu Kiếm
Lượt xem: 58
Thực hiện đợt cao điểm cấp Căn cước công dân và định danh điẹn tử của Công an huyện Thủy Nguyê, theo đó việc cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử phải hoàn thành trước ngày 30/9/2022; Công an huyện Thủy Nguyên phơi, kết hợp với Công an xã Lưu Kiếm triển khai thực hiện

Thực hiện đợt cao điểm cấp Căn cước công dân và định danh điẹn tử của Công an huyện Thủy Nguyê, theo đó việc cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử phải hoàn thành trước ngày 30/9/2022; Công an huyện Thủy Nguyên phơi, kết hợp với Công an xã Lưu Kiếm triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Thời gian cấp: từ 07h đến 24 giờ, ngày 25/8/2022.

2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm.

3. Lưu ý: Công dân mang theo các giấy tờ sau

- Đối với công dân chưa cấp căn cước lần nào: 02 ảnh 3x4, 02 bản phô tô giấy khai sinh, 02 bản phô tô sổ hộ khẩu (nếu có).

- Đối với công dân đã làm căn cước chưa gắn chíp điện tử hoặc chứng minh thư nhân dân: 02 bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc 02 bản căn cước chưa gắn chíp điện tử, 02 bản phô tô giấy khai sinh, 02 bản phô tô sổ hộ khẩu (nếu có) - kèm theo bàn chính để đối chiếu.

(Nguồn: Công an xã Lưu Kiếm)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới