image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng số đến Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân
Lượt xem: 53
Thực hiện Công văn số 1618/STTTT-BCVT ngày 17/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Công văn số 2720/UBND-VH&TT ngày 23/8/2022 để triển khai thực hiện

Thực hiện Công văn số 1618/STTTT-BCVT ngày 17/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Công văn số 2720/UBND-VH&TT ngày 23/8/2022 để triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân truy vập vào các web hoặc quyét mã QR để tải thông tin về khóa Phổ cập kỹ năng số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Khóa tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng của thành phố Hải Phòng; tuyên truyền toàn dân tham gia tìm hiểu và thực hiện.

             

2. Sử dụng Kênh Zalo "Chuyển đổi số quốc gia" và chọn "Quan tâm" trên điện thoại thông minh để cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất về Chuyển đổi số./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới