image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo tạm dừng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải Việt dã truyền thông huyện Thủy Nguyên năm 2023
Lượt xem: 142
Căn cứ vào mức độ an toàn của cung đường chạy trên tuyến đường 359 hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện Thủy Nguyên thông báo thay đổi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giaỉ Việt dã truyền thông huyện Thủy Nguyên năm 2023

Căn cứ vào mức độ an toàn của  cung đường chạy trên tuyến đường 359 hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện Thủy Nguyên thông báo thay đổi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải Việt dã truyền thông huyện Thủy Nguyên năm 2023, cụ thể:

- Tạm dừng tổ chức Giải Việt dã truyền thống và sẽ tổ chức vào thời gian thích hợp (Trung tâm thông báo sau).

- Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thay đổi thời gian tổ chức vào ngày 26/3/2023. Địa điểm cụ thể sẽ được Trung tâm thông báo sau./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới