image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và thành phố Hải Phòng nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Lượt xem: 105
Ngày 13/7/2022, tại Nhà Văn hóa xã Lưu Kiếm, Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm tổ chức trao quà thăm hỏi và động viên của Chủ tịch nước và thành phố Hải Phòng cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương - bệnh binh và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng của dân tộc ta, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh, cống hiến xương máu, sức lực trên các chiến trường. Thấm nhuần đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh đối với đất nước, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh. 

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một ngày làm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tại cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó hằng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh - Liệt sỹ” của cả nước.

Những người lính Cụ Hồ quả cảm, anh dũng

Tiếp nối truyền thống ấy, ngày 13/7/2022, tại Nhà Văn hóa xã Lưu Kiếm, Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm tổ chức trao quà thăm hỏi và động viên của Chủ tịch nước và thành phố Hải Phòng cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương - bệnh binh và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Thân nhân anh hùng liệt sĩ, các thương - bệnh đi phấn khởi nhận quà tri ân

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới