image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tăng cường cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho toàn dân
Lượt xem: 89
rong tháng 9 năm 2022, Công an huyện Thủy Nguyên phối kết hợp với Công an xã Lưu Kiếm tăng cường việc thu nhận hồ sơ cấp, đổi Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân toàn xã

Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Điều 38 Luật Cư trú quy định: “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú”. Theo đó, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được cơ quan Công an chuyển từ hình thức quản lý thủ công từ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng giấy sang hình thức số hóa - thông qua Cơ sở Dữ liệu dân cư và định danh cá nhân bằng Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Việc cấp, đổi căn cước công dân gắn chíp điện tử là bắt buộc và cần thiết để công dân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính thuận lợi, đồng thời phòng tránh việc làm giả giấy tờ cá nhân.

Trong tháng 9 năm 2022, Công an huyện Thủy Nguyên phối kết hợp với Công an xã Lưu Kiếm tăng cường việc thu nhận hồ sơ cấp, đổi Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân toàn xã.


Công an huyện Thủy Nguyên thực hiện cấp CCCD gắn chíp

Người dân đến làm CCCD gắn chíp

Công an xã Lưu Kiếm đến đón tận nhà công dân đi lại khó khăn

Đến thời điểm hiện tại, Công an xã Lưu Kiếm thống kê còn rất nhiều người dân chưa thực hiện cấp, đổi Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Rất mong những người chưa thực hiện cấp đổi căn cước chủ động đến cơ quan Công an xã để hoàn thành vào thời gian được thông báo cụ thể trên Đài truyền thanh Lưu Kiếm.

(Nguồn: Công an xã Lưu Kiếm)

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới