image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tập huấn kiến thức về chuyển đổi tư duy cho hội viên về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 150
Ngày 26/10/2022, tại Nhà văn hoá xã Lưu Kiếm, các đại biểu Hội và hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân 3 xã Lưu Kiếm, Mình Tân, Kênh Giang đã tham dự lớp Tập huấn kiến thức về chuyển đổi tư duy cho hội viên về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ngày 26/10/2022, tại Nhà văn hoá xã Lưu Kiếm, các đại biểu Hội và hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân 3 xã Lưu Kiếm, Mình Tân, Kênh Giang đã tham dự lớp Tập huấn kiến thức về chuyển đổi tư duy cho hội viên về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Về giảng tại lớp tập huấn có Chuyên gia kinh tế nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn mới, đồng chí Hoàng Văn Tường - Phó chủ tịch Hội Nông Dân Thành phố Hải Phòng.

Chuyên gia kinh tế nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy trực tiếp giảng bài

Các hội viên Hội Nông dân 3 xã tham dự tập huấn

Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị thông tin, kiến thức về Tổng quan Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; gắn sản xuất với thị trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường và bảo vệ môi trường;   Vai trò và phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng nông thôn mới; Các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, mô hình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa gia trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) trong triển khai xây dựng nông thôn mới...

(Nguồn: Hội Nông dân xã Lưu Kiếm)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới