image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân Lưu Kiếm
Lượt xem: 61
Từ ngày 09/9/2022 đến ngày 11/9/2022, thực hiện tiêu chí Y tế trong Bộ Tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu, UBND xã Lưu Kiếm tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn nhằm quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Từ ngày 09/9/2022 đến ngày 11/9/2022, thực hiện tiêu chí Y tế trong Bộ Tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu, UBND xã Lưu Kiếm tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn nhằm quản lý, chăm sóc sức khỏe và cập nhật tình hình sức khỏe vào Sổ khám, chữa bệnh điện tử toàn dân - gióp phần giảm thiểu khó khăn trong quá trình khám, chữa bệnh của nhân dân tại các cơ sở y tế.

Khám ngoại và chuyên khoa

Khám mạch và huyết áp

Người dân đăng ký khám

(Nguồn: Trạm Y tế xã Lưu Kiếm)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới