image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Danh mục thủ tục hành chính xã Lưu Kiếm
Lượt xem: 91
Danh mục thủ tục hành chính xã Lưu Kiếm

TT

Số quyết định công bố

Tên lĩnh vực

Thủ tục

1

Quyết định 3541/QĐ- UBND Thành Phố ngày 25/11/2020

Nông nghiệp và PTNT

8

2

Quyết định 3017/QĐ- UBND Thành Phố ngày 04/12/2019

Giáo dục và đào tào

5

3

Quyết định 3249/QĐ- UBND Thành Phố ngày 26/10/2020

Tài nguyên và môi trường

2

4

Quyết định 1933/QĐ- UBND Thành Phố ngày 07/7/2021

Giao thông – Vận tải

12

5

Quyết định 1122/QĐ- UBND Thành Phố ngày 19/4/2021

Văn hóa - Thể dục - Thể thao

7

6

Quyết định 2129/QĐ- UBND Thành Phố ngày 02/08/2021

Quyết định 614/QĐ- UBND Thành Phố ngày 25/03/2019

Quyết định 2127/QĐ- UBND Thành Phố ngày 09/09/2019

Quyết định 2603/QĐ- UBND Thành Phố ngày 01/9/2020

Quyết định 3339/QĐ- UBND Thành Phố ngày 03/11/2020

Tư pháp

34

7

Quyết định 855/QĐ- UBND Thành Phố ngày 26/03/2021

Quyết định 1458/QĐ- UBND Thành Phố ngày 27/06/2018

Thanh tra

8

8

Quyết định 1534/QĐ- UBND Thành Phố ngày 02/06/2021

Nội vụ

15

9

Quyết định 1943/QĐ- UBND Thành Phố ngày 07/07/2021

Quyết định 1257/QĐ- UBND Thành Phố ngày 20/5/2020

Quyết định 3057/QĐ- UBND Thành Phố ngày 09/12/2019

Lao động Thương binh và xã hội

21

 

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới