image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Thủy Nguyên năm 2023
Lượt xem: 63
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức trên địa bàn huyện như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức trên địa bàn huyện tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”, bao gồm các nội dung cụ thể sau:

 1. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các trường học:

- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Hệ thống các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện.

- Nội dung:

+ Chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

+ Tổ chức Tuần lễ đọc sách (từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023).

+ Tổ chức cho học sinh thi đóng vai và kể chuyện theo Sách.

+ Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “thư viện lớp học 50K” với khẩu hiệu “Góp một cuốn sách để đọc được nhiều cuốn sách”.

+ Khuyến khích xây dựng và phát triển các mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.

+ Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, triển khai các hoạt động nâng cao văn hóa đọc, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập gắn liền với chương trình hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các phong trào do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động.

+ Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên chuyên mục về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, các cơ sở giáo dục trên diễn đàn trực tuyến, fanpage trên mạng xã hội của đơn vị.

+ Khuyến khích các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, giới thiệu về sách theo hình thức trực tuyến và thực hiện quảng bá trên các trang thông tin điện tử, trên diễn đàn trực tuyến, fanpage trên mạng xã hội của đơn vị

- Thời gian: Trong cả năm 2023.

2. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Hệ thống Thư viện, Nhà Văn hóa:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Nội dung:

+ Tổ chức trưng bày, triển lãm sách giới thiệu các ấn phẩm sách gắn với các hoạt động năm 2023.

+ Tổ chức tọa đàm trao đổi về sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách, nói chuyện chuyên đề về sách, chọn sách phù hợp cho từng đối tượng và các hình thức biểu diễn nghệ thuật lồng ghép nội dung tuyên truyền việc học, đọc sách, giao lưu tác giả, tác phẩm.

+ Khuyến khích Thư viện huyện phối hợp với các Nhà Xuất bản, các Công ty phát hành sách giới thiệu, trao đổi, tặng sách cho bạn đọc. Thực hiện duy trì công tác luân chuyển sách.

+ Tổ chức xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc tại Nhà Văn hóa địa phương.

- Địa điểm: Thư viện huyện, Nhà Văn hóa thôn, Tổ dân phố, xã, thị trấn.

- Thời gian: Trong cả năm 2023, tập trung trọng điểm trong Tuần lễ diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

3. Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể:

- Tổ chức lồng ghép Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các Lễ hội truyền thống, các chương trình, sự kiện văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề về sách gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa tại đơn vị.

- Tổ chức hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: trao tặng sách cho các địa phương, các trường học gặp khó khăn.

- Tổ chức phát động phong trào đọc sách gắn liền với các hoạt động văn hóa tại các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức phát động phong trào thanh niên xung kích trong phát triển văn hóa đọc với khẩu hiệu - “Mỗi thanh niên, 1 cuốn sách làm bạn".

4. Vận động, quyên góp xây dựng Tủ sách cho các xã:

- Đơn vị chủ trì: Huyện đoàn Thủy Nguyên.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị, đoàn thể, các xã, thị trấn.

- Nội dung: Phát động đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ, quyên góp sách để xây dựng tủ sách cho các xã khó khăn.

- Thời gian: Trong năm 2023./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới