image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính đề nghị thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
Lượt xem: 58
Thủ tục hành chính đề nghị thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
1. Thẩm quyền giải quyết: UBND cấp xã
2. Cơ sở pháp lý:
- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.
- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ
3. Thành phần hồ sơ đề nghị:
- Đơn đề nghị thành lập CLB: 01 bộ
- Danh sách Ban chủ nhiệm: 01 bộ
- Danh sách hội viên: 01 bộ
- Quy chế hoạt động (địa điểm hoạt động cụ thể): 01 bộ
Biểu mẫu đính kèm tại đây
Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới