image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
LƯU KIẾM - ĐẤT VÀ NGƯỜI
Lượt xem: 122
Lưu Kiếm là một vùng đất “Quan hà bách nhị do thiên thiết” có bề dày lịch sử, truyền thống bất khuất, trung kiên trong giữ nước, giữ làng. Lưu Kiếm là nét son hồng rực trong sử vàng dân tộc. Mừng công đại thắng Bạch Đằng năm 1288, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã tặng Nhân dân trong vùng cờ hồng, kiếm bạc. Được mang tên Lưu Kiếm là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm nặng nề của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nơi đây.

Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, truyền thống yêu nước tiếp tục được phát huy, cùng với cả nước, Nhân dân trên địa bàn Lưu Kiếm đóng góp sức người, sức của góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành độc lập, tự do, đánh thắng hai kẻ thù xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong thời bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới năm 1986, Đảng bộ, Chính quyền đã tiếp tục lãnh đạo Nhân dân Lưu Kiếm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Năm 2005, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lưu Kiếm vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “ Anh hùng lực lượng vũ trâng nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp”.

Anh-tin-bai

Năm 2015, xã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022 xã được UBND thành phố Hải Phòng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chặng đường mới đang ở phía trước còn nhiều thách thức nhưng cũng đầy hứa hẹn. Chúng ta luôn tin tưởng rằng Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân Lưu Kiếm sẽ vươn tới tầm cao phát triển mới./.

(Nguồn: Đoàn NCS xã Lưu Kiếm)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới