image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị xét duyệt công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
Lượt xem: 79
Thực hiện nhiệm vụ trọng điểm trong năm, ngày 06/10/2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lưu Kiếm tổ chức Hội nghị Xét duyệt công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 tại Nhà Văn hóa xã (tầng 2).

Thực hiện nhiệm vụ trọng điểm trong năm, ngày 06/10/2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lưu Kiếm tổ chức Hội nghị Xét duyệt công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 tại Nhà Văn hóa xã (tầng 2).

Về dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và các ông (bà) Trưởng thôn trên địa bàn.

Hội nghị đã thông báo Quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lưu Kiếm, đồng thời phân công địa bàn phụ trách và nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên; tiến hành xét duyệt điều kiện của các công dân trong độ tuổi sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023.

(Nguồn: Hội đồng NVQS xã Lưu Kiếm)

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới